संपर्क

रविंद्र नाईक

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी
 • ९४२१४१३१७९

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

पल्लवी धात्रक ( सानप )

 • तालुका क्रीडा अधिकारी
 • ८२७५८९३४९७

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

दिलीप खिल्लारे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९५४५०१०३९९

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

प्रकाश पवार

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९४२३९६९२६५

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

महेश पाटील

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९४२१५००५५६

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

अविनाश टिळे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९३७१००६९९०

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

गीता साखरे

 • तालुका क्रीडा अधिकारी
 • ९४२३३४२९६१

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

संदीप ढाकणे

 • क्रीडा अधिकारी
 • ९४२०१७४२५३

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

राजेश क्षत्रिय

 • राज्य क्रीडा मार्गदर्शक - बास्केटबॉल
 • ९४२२५३२००७

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

सुरेश काकड़

 • राज्य क्रीडा मार्गदर्शक - ऑथलेटिक्स
 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

सलीम सय्यद

 • वरिष्ठ लिपिक
 • ९०११४८७४४

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक

चित्रा उदार

 • राज्य क्रीडा मार्गदर्शक -
 • ९४०३७३५४९२

 • जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, नाशिक