क्रीडा संघटना

महाराष्ट्र राज्य फेन्सिंग असोशिएशन

 • श्री. अशोक दुधारे, पेाकार पॅलेस, पोकार कॉलनी, दिडोंरी रोड, नाशिक

 • 9422254507

 • ashokdudhare@yahoo.com

महाराष्ट्र राज्य जम्परोप असोसिएशन

 • श्री. अशोक दुधारे, पेाकार पॅलेस, पोकार कॉलनी, दिडोंरी रोड, नाशिक

 • 9422254507

 • ashokdudhare@yahoo.com

महाराष्ट्र राज्य टारगेट बॉल असोसिएशन

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

जिल्हा रोलबॉल संघटना

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

नाशिक जिल्हा अॅम्युचर थ्रोबॉल संघटना

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

नाशिक जिल्हा फिल्ड आर्चरी संघटना

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

नाशिक जिल्हा योगा संघटना

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

रोप स्किपींग असो.ऑफ नाशिक डिस्ट्रीक्ट

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

नाशिक जिल्हा ज्युदो संघटना

 • श्री. रत्नाकर पटवर्धन, मित्र विहार, अशोक स्तंभ, नाशिक.

 • 9823050497

 • ratnakar211948@rediffmail.com

दि बेसबॉल असोशिएशन ऑफ नाशिक

 • श्री. राजू शिंदे १५२६, कामगार नगर, सातपुर, नाशिक -७

 • 8007230774

 • rajushinde276@gmail.com

नाशिक जिल्हा फेन्सिंग संघटना

 • श्री. राजू शिंदे १५२६, कामगार नगर, सातपुर, नाशिक -७

 • 8007230774

 • rajushinde276@gmail.com

नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटना

 • श्री. विनोद शहा, संघटना कार्यालय, गोल्फ क्लब, नाशिक

 • 9822063162

 • cricketndca@gmail.com

वैनतेय गिर्यारोहण गिरीभ्रमण

 • श्री. गिरीश टकले, ८९६ टकले बिल्डींग, गायधनी गल्ली , रविवार पेठ, नाशिक

 • 9822041492 / 2599054

 • gstakle@gmail.com

नाशिक जिल्हा बॉलबॅडमिंटन संघटना

 • श्री. साहेबराव पाटिल, १ महानगर बँक इमारत, उदयनगर, गंगापूर रोड, जि. नाशिक.

 • 8275292535

 • patil.sahebrao18@gmail.com

नाशिक जिल्हा हॅन्डबॉल संघटना

 • श्री. साहेबराव पाटिल, १, महानगर बँक इमारत, उदयनगर, गंगापूर रोड, जि. नाशिक.

 • 8275292535

 • patil.sahebrao18@gmail.com

नाशिक जिल्हा शुटिंग बॉल संघटना

 • श्री. विष्णुू निकम, व्ही. जे. हायस्कुल, नांदगाव,ता. नांदगाव जि. नाशिक

 • 9423474004

 • vishnunikam1959@gmail.com

नाशिक जिल्हा तालीम संघ

 • श्री. गोरखनाथ बलकवडे, ४७८ राम मंदिर रोड, भगुर ता. जि. नाशिक

 • 9822312124

 • Vishal.balkawde@gmail.com

नाशिक जिल्हा हॉकी संघटना

 • श्री. अजिज सैय्यद, बंगला न. २०, राणे नगर पोलिस हौ. सोसा., मुबंई-आग्रा रोड, नाशिक

 • 9021929786

 • aziz4hockey@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा बॅडमिंटन संघटना

 • श्री. अंनत जोशी, साई स्पोर्टस, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक

 • 9881151060

 • ndba2009@gmail.com, ndbaentries@gmail.com

नाशिक जिल्हा टेबल टेनिस संघटना

 • श्री. शेखर भंडारी, नाशिक जिमखाना,शिवाजी रोड, नाशिक

 • 9422279021

 • shekharbhandari533@gmail.com

नाशिक जिल्हा जलतरण संघटना

 • श्री. आबा देशमुख, ५१ आराधना, तिडके कॉलनी, नाशिक

 • 2580817, 9422751466, 9822054031

 • Jitu.patil@virajeng.com

नाशिक जिल्हा व्हॉलीबॉल संघटना

 • श्री. दिवाकर गायकवाड, मित्रविहार, नाशिक

 • 9422262363, 9922300000

 • ar.rajeshgaikwad9@gmail.com


नाशिक जिल्हा बॉक्सिंग संघटना

 • श्री. मनोज पिंगळे, प्लॅट नं.१०, श्री हरी टॉवर, होलाराम कॉलनी, नाशिक

 • 9881591199, 8308658358

 •  

नाशिक जिल्हा फुटबॉल संघटना

 • श्री. अशोक दिवे, टाकळी रोड, नाशिक

 • 9850081002

 • rahuldive1001.rd@gmail.com


नाशिक जिल्हा रोलर स्केटींग संघटना

 • सौ. सविता बुलंगे, १ सिध्दकला अपार्टमेंट, आदर्श नगर, पंचवटी, नाशिक

 • 9822421857

 • savitabulange@yahoo.in

नाशिक जिल्हा डॉजबॉल संघटना

 • श्री. मुकुंद झनकर, के. एन. केला हाय. ना रोड, नाशिक

 • 9850945703

 • mukundzankar@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा चायक्वांदो संघटना

 • श्री. रमेश भंडागे,प्लाट नं.२ सावतामाळी अपार्टमेंट, गणेश वाडी, पंचवटी, नाशिक

 • 8856867798, 9881875917

 • rdb_sportsclub@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा रस्सीखेच संघटना

 • श्री. संजय पाटील, १९, गायत्री बंगला, पंकज सोसायटीच्या मागे, एल. आय. सी. कॉलनी, इंदिरा नगर, नाशिक

 • 9404686763

 • sanjayp725@gmail.com

नाशिक जिल्हा आटयापाटया संघटना

 • श्री. संजय पाटील, १९, गायत्री बंगला, पंकज सोसायटीच्या मागे, एल. आय. सी. कॉलनी, इंदिरा नगर, नाशिक

 • 9404686763

 • sanjayp725@gmail.com

नाशिक जिल्हा कराटे संघटना

 • श्री. रमेश भंडागे,प्लाट नं.२ सावतामाळी अपार्टमेंट, गणेश वाडी, पंचवटी, नाशिक

 • 8856867798, 9881875917

 • rdb_sportsclub@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा पॅरा ऑलिम्पक संघटना

 • श्री. राजेंद्र निंबाळते, गोल्फ क्लब, वीर सावरकर जलतरण तलाव, नाशिक

 • 9373925453

 • rajendranimbalte937@yahoo.com


नाशिक जिल्हा पावरलिफ्टींगसंघटना

 • श्री. दिनेश आहिरे, सी-१, धर्मराज, गोकूळनगर, को. ऑप. हौ.सेा. भगवती नगर, हिरावाडी, पंचवटी, नाशिक

 • 9921204748

 • swapnilnetball@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा थ्रोबॉल संघटना

 • श्री. दिनेश आहिरे, सी-१, धर्मराज, गोकूळनगर, को. ऑप. हौ.सेा. भगवती नगर, हिरावाडी, पंचवटी, नाशिक

 • 9921204748

 • swapnilnetball@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा मल्लखांब शिक्षण संस्था

 • श्री. सुखराज कोचर,गणेश हौसिंग सोसायटी, मु. पो. ता. चांदवड, जि. नाशिक

 • 9403967497

 • ararti.kochar@gmail.com

नाशिक जिल्हा वेटलिफ्टींग संघटना

 • श्री. प्रविण व्यवहारे, कुसुमराज,ई-६७, आय. यु. डी. पी. मनमाड, ता. नांदगांव, जि. नाशिक

 • 9423255540

 • pravinvyavhare@gmail.com

नाशिक जिल्हा धर्नुविद्या संघटना

 • सौ. मंगला शिंदे,ए-२५, सुमंगल, सुशिलनगर, के. के. वाघ समोर, नाशिक

 • 9370297374, 9403044850

 • Sumangalpatil@gmail.com

नाशिक जिल्हा वुशू संघटना

 • श्री. उत्तम उघाडे,कृष्ण कुंज रो हाऊस नं. १०, प्रशांत नगर, पाथर्डी फाटा, नाशिक.

 • 8308362027

 • uttamughade@yahoo.in

नाशिक जिल्हा सॉफटबॉल संघटना

 • श्री. हेमंत देशपांडे,११, पोेकार रेसीडेन्सी, संभाजी चौक, नाशिक

 • 9420694375

 • hemantdeshpande1971@gmail.com

नाशिक जिल्हा जम्परोप संघटना

 • श्री. विक्रम दुधारे,पोकार पॅलेस, पोेकार कॉलनी, दिंडोरी रोड, नाशिक

 • 9595736462

 • vikramdudhare@gmail.com

नाशिक जिल्हा टेनिस व्हॉलीबॉल संघटना

 • श्री. आनंद खरे,यशवंत व्यायामशाळा, एम.जी. रोड, नाशिक

 • 9403280182

 • khare.nashik@gmail.com, anand.khare@ymail.com

नाशिक जिल्हा ट्रॅडिशनल रेसलिंग संघटना

 • श्री. संतोष देशमुख,प्लॉट नं. ९, साईकुंज, साई शिवनगर, रासबिहारी स्कूल मागे, पंचवटी, नाशिक

 • 9850166800, 9881866800

 • sandykickbox@yahoo.com, ishma78@gmail.com, ishma.aerobics@gmail.com

नाशिक जिल्हा किकबॉक्सिंग संघटना

 • श्री. संतोष देशमुख,प्लॉट नं. ९, साईकुंज, साई शिवनगर, रासबिहारी स्कूल मागे, पंचवटी, नाशिक

 • 9850166800, 9881866800

 • sandykickbox@yahoo.com, ishma78@gmail.com, ishma.aerobics@gmail.com

नाशिक जिल्हा लॉनटेनिस संघटना

 • श्री. सत्यजित पाटील,डिसुझा कॉलनी, गंगापूर रोड, नाशिक

 • 9822378714

 • rgpkrushi@gmail.com

नाशिक जिल्हा फुटबॉल टेनिस संघटना

 • श्री. उत्तम उघाडे,कृष्ण कुंज रो हाऊस नं. १०, प्रशांत नगर, पाथर्डी फाटा, नाशिक.

 • 8308362027

 • uttamughade@yahoo.in

नाशिक जिल्हा हौशी अॅथेलेटिक्स संघटना

 • श्री. अनिल वाघ,प्लॉट नं. एएसबी-५०, अश्विन नगर, सिडको, नाशिक – ४२२००९

 • 9822799488

 • wagh.anil@mahindra.com

एक्सेल टारगेट क्लब शुटींग संघटना

 • श्री. भिष्मराज बाम, प्रसाद बंगला, महात्मा नगर, नाशिक

 • 9970642585

 • xl_shooters@rediffmail.com, bpbam.nashik@gmail.com

नाशिक जिल्हा बुध्दीबळ संघटना

 • श्री. तुषार गोसावी, सी २/४ सिमेन्ट वॉटर टँक मागे, एम. आय. डी. सी. एरिया, अंंबड, नाशिक

 • 9011001979

 • tushargosavi1@gmail.com, ndca.chess@gmail.com

नाशिक जिल्हा कबड्डी संघटना

 • श्री. मोहन गायकवाड, ४०९, शिवाजी नगर, मनमाड. ज्योेती मेडिकल, मनमाड, ता. नांदगांव, जि.नाशिक,पिन- ४२३१०४

 • 9423184952

 • nskkabaddi@gmail.com

नाशिक जिल्हा वुडबॉल संघटना

 • श्री. स्वप्निल वाळके,प्लाट नं.११, आत्रेय नंदन अपार्टमेंट, दिंडोरी रोड, नाशिक

 • 9850982010

 • swapnilwalke3@gmail.com

नाशिक जिल्हा सेलिंग संघटना

 • श्री. जितेंद्र कर्डिले, १, सिध्दी योगेश्वर सोसायटी, पंपीग स्टेशन, गंगापूर रोड, नाशिक

 • 9890097199

 • jitukardile@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा कॅनो-कयाकींग संघटना

 • श्री. जितेंद्र कर्डिले, १, सिध्दी योगेश्वर सोसायटी, पंपीग स्टेशन, गंगापूर रोड, नाशिक

 • 9890097199

 • jitukardile@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा कुडो संघटना

 • सेन्साई महेंन्द्र खर्डे, मु. पो. पारेगाव, ता. येवला, जि. नाशिक

 • 9860467268

 • kudondka@gmail.com

नाशिक जिल्हा सिलंबम संघटना

 • श्री. अमित रविंद्र निकुंभ, एन-३२-एच-ह/५, शांतीनगर, जुने सिडको, नाशिक -४२२००९

 • 7875829347, 9604989850

 • allnashiksilambam007@gmail.com

नाशिक जिल्हा कॉर्फबॉल संघटना

 • श्री. मधुकर देशमुख,क. का. वाघ विदयाभवन भाऊसाहेब नगर, ता. निफाड, जि. नाशिक.

 • 9922873562

 • ashokdudhare@yahoo.com

नाशिक जिल्हा सायकलपोलो संघटना

 • श्री. सी.डी. रोटे,पांडूरंग नगर, मु. पो. विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक

 • 9890795399

 • ashokdudhare@yahoo.com

नाशिक जिल्हा सेपाक टकरा संघटना

 • श्री. जगदीश गोल्डे, होरायझन अॅकेडमी, गंगापूर रोड, नाशिक

 • 9923866772

 • jagdishgolde4@gmail.com

नाशिक जिल्हा सॉफ्टटेनिस संघटना

 • श्री अन्वर खान, १७/४, मलंग सोसायटी, पु. इं. स्कूल, नाशिकरोड

 • 9822752787

 • anwar_khan186@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा नेटबॉल संघटना नाशिक

 • श्री. स्वप्निल कर्पे, १९, गायत्री बंगला, पंकज सोसायटीच्या मागे, एल. आय. सी. कॉलनी, इंदिरा नगर, नाशिक

 • 9960334699

 • swpnilnetball@rediffmail.com, kswapnilnetball@gmail.com

नाशिक जिल्हा खो-खो संघटना

 • श्री. मंदार देशमुख, न्यु इंडिया इन्श्ाुरन्स कंपनी, कपाडिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कालिका मंदिरासमोर, नाशिक ए/३, फ्लॅट नं. ०८ श्रीराम कुंज हाऊसिंग सोसायटी, टाकळी रोड, नाशिक.

 • 9421504242

 • mandardeshmukh22@gmail.com

नाशिक जिल्हा कॅरम संघटना

 • श्री. अशोक कचरे,११८९, नटराज स्पोर्टस, भद्रकाली टॅक्सी स्टॅन्ड जवळ, नाशिक

 • 9822996106, 9404587974

 • khare.nashik@gmail.com, anand.khare@ymail.com

नाशिक जिल्हा टेनिक्वाईट (रिंगटेनिस) संघटना

 • श्री. संजय होळकर, स्मित प्रकाश सोसा., शांती निकेतन, गंगापूर रोड, नाशिक-१३

 • 9890815997

 • sanjayholkar15@gmail.com

नाशिक जिल्हा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन

 • श्री. मुकुंद झनकर, के. एन. केला हाय. ना रोड, नाशिक

 • 9850945703

 • mukundzankar@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा सिकई मार्शल आर्टस् संघटना

 • श्री. रमेश भंडागे,प्लाट नं.२ सावतामाळी अपार्टमेंट, गणेश वाडी, पंचवटी, नाशिक

 • 8856867798, 9881875917

 • rdb_sportsclub@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा तायक्वांदो संघटना

 • श्री. अश्पाक शेख,पोलीस हेडक्वॉर्टर, लाईन नं.५, रुम नंबर २४३, गंगापूर रोड, नाशिक

 • 8888887800

 • aspaksir1@rediffmail.com

नाशिक जिल्हा बास्केटबॉल संघटना

 • श्री. समीर घोडके,भगवती ट्रेडर्स, गंजमाळ, नाशिक

 • 8975829292

 • zakirsayyed28@gmail.com

नाशिक जिल्हा अॅम्युचर रायफल शुटींग संघटना

 • श्री. देशपांडे/ केळकर,गणेश लंच होम, अशोक स्तंभ, नाशिक. भोंसला मिलिटरी स्कल, रामभूमी, नाशिक

 • 9890815997

 •